Skip to main content

Tietosuoja- ja rekisteriseloste

Tietosuojaseloste

LiikuntaLiike –verkkokaupalle (Sim Sport Oy) on tärkeää huolehtia kävijöiden henkilötietojen yksityisyydestä. Noudatamme Suomen henkilötietolakia sekä EU:n tietosuoja-asetusta. Käytämme henkilötietoja vain asiakas- ja yhteistyökumppanuussuhteiden hoitamiseen sekä muuhun asiakastoimintaan, kuten viestintään ja yhteydenpidon helpottamiseen.

Rekisterinpitäjä

SIM SPORT OY

Jousitie 6

20760 PIISPANRSTI

sales@simsport.com

Henkilörekisterin nimi

LiikuntaLiikkeen  / Sim Sport Oy:n asiakasrekisteri.

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Tämän rekisterin tarkoituksena on parantaa asiakaspalveluamme, tukea markkinointiamme ja helpottaa yhteydenpitoa. Käytämme henkilötietoja vain asiakas- ja yhteistyökumppanuussuhteiden hoitamiseen sekä muuhun asiakastoimintaan, kuten viestintään. Jos käyttäjä luovuttaa meille tietoja, käytämme niitä vain ilmoitettuihin toimintoihin.

Rekisteröitävät tiedot

Yritys:

Yrityksen nimi

Yrityksen sähköpostiosoite

Yrityksen puhelinnumero

Yrityksen postiosoite

Yrityksen Y-tunnus

Tiedot yrityksen tilaamista tuotteista, niiden toimittamisesta ja laskuttamisesta sekä  asiakas-kontaktoinneista.

Henkilö:

Henkilön nimi

Henkilön sähköpostiosoite

Henkilön puhelinnumero

Henkilön osoite

Säännönmukaiset tietolähteet

Henkilötietoja kerätään asiakassuhteen aikana sekä sen työn aikana, mikä tehdään mahdollisen asiakassuhteen luomiseksi. Tietoja voidaan kerätä lisäksi väestörekisteristä sekä muista kolmansien osapuolten rekistereistä. Tietoja voidaan kerätä myös messujen, erilaisten verkostoitumis- ja markkinointitapahtumien sekä koulutustapahtumien yhteydessä.

Evästeet:

Eväste on pieni tekstitiedosto, jonka internetselain tallentaa käyttäjän laitteelle. Evästeitä käytetään esimerkiksi silloin, kun käyttäjän tietoja halutaan säilyttää tämän siirtyessä internetpalvelun sivulta toiselle. Evästeet voivat sisältää myös käyttäjän yksityistietoja, kuten yhteystiedot.

Sim Sport Oy  voi käyttää verkkosivustollaan Google Analyticsin kautta kerättyjä evästeitä.

Ulkopuolisen evästeet/Google Analytics:

Google Analytics on kytketty verkkosivuihin ja se käyttää verkkosivuston evästeitä. Evästeiden perusteella kerätään tietoja verkkosivuston käyttäjien käyttötottumuksista, esimerkiksi siitä, millä sivuilla käyttäjä vierailee ja kauanko hän on sivustolla. Tämän tarkoituksena on analysoida verkkosivuston käyttöä sekä parantaa käyttäjäkokemusta. Lue lisätietoja Google Analyticsin evästeistä tästä: https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage

Uutiskirje/Mailchimp:

Sim Sport Oy käyttää Mailchimpia ainoastaan uutiskirjeen lähetyksiin, eikä sitä ole kytketty verkkosivuihin. Mailchimpiin lisätään vain niiden asiakkaiden tiedot, joille uutiskirje lähetetään. Uutiskirjeen voi perua koska tahansa uutiskirjeen lopussa olevasta linkistä. Lue lisätietoa Mailchimpin yksityisyydestä tästä: https://mailchimp.com/legal/privacy/

Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Sim Sport Oy:n asiakasrekisterin tietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle. Yksittäisten asiakkaitten tiedot lähetetään alihankkijoille ainoastaan silloin, kun asiakkaalle tehtävä työ sitä edellyttää.

Henkilötietojen luovuttaminen

Tietoja ei luovuteta ulkopuolisille tahoille. Tietoja luovutetaan alihankkijalle tai yhteistyökumppanille ainoastaan siinä tapauksessa, kun ostettu palvelu sisältää Sim Sport Oy:n alihankkijan ja yhteistyökumppanin kanssa yhteistyössä tehtävää työtä.

Rekisterin suojaus

Sim Sport Oy:llä on digitaalinen asiakasrekisteri, jonka käyttö on suojattu tunnuksin, salasanoin ja käyttöoikeuksin. Asiakastietojen käsittelijöillä on aina vaitiolo- ja salassapitovelvollisuus.

Tietojen tarkastusoikeus ja korjaaminen

Sim Sport Oy:n asiakkailla ja yhteistyökumppaneilla on oikeus tarkastaa itseään koskevat tiedot ja vaatia virheellisen tiedon korjaamista. Heillä on myös oikeus kieltää tietojen käyttö markkinointi- ja mainontatarkoituksiin sekä turvata muut henkilötietolaissa mainitut oikeutensa. Tiedot tarkastetaan ja korjataan henkilön kirjallisesta pyynnöstä joko postitse tai sähköpostilla allekirjoitettuna. Pyyntö osoitetaan seuraavaan osoitteeseen:

SIM SPORT OY

Jousitie 6

20760 Piispanristi

sales@simsport.com

Henkilötietolain (523/99) 10 §:n mukainen rekisteriseloste

1. Rekisterinpitäjä
Sim Sport Oy, Jousitie 6, 20760 Piispanristi

2. Rekisteriasioiiden yhteydet
Sim Sport Oy, Jousitie 6, 20760 Piispanristi

3. Rekisterin nimi
Sim Sport Oy:n asiakasrekisteri.

4. Rekisterin käyttötarkoitus
Henkilötietoja käsitellään laskutukseen ja maksujen perintään, markkinointiin, asiakassuhteen hoitamiseen ja kehittämiseen liittyen sekä tilastollisiin tarkoituksiin. Suoramarkkinointiin tietoja käytetään vain voimassa olevan lainsäädännön mukaisesti. Rekisteröidyllä on oikeus kieltää Sim Sport Oy:tä käsittelemästä häntä itseään koskevia tietoja suoramarkkinointia varten. Halutetssaan käyttää kielto-oikeuttaan rekisteröity voi lähettää allekirjoitetun kirjeen edellä mainituun Sim Sport Oy:n osoitteeseen.

5. Rekisterin sisältämät tiedot
• Nimi
• Osoite
• Sähköpostiosoite
• Puhelinnumero
• Tilaustiedot
• Suoramarkkinointilupa
• Asiakkaan ilmoittamat asiakassuhteen hoitoon ja/tai markkinointiin liittyvät tiedot

6. Rekisterin säännönmukaiset tietolähteet
Rekisteriin kerätään tilastotietoja tuotetilauksien ja kilpailuihin osallistumisen yhteydessä.

7. Tietojen luovutus
Tietoja ei luovuteta ulkopuolisille tahoille. Tietoja luovutetaan alihankkijalle tai yhteistyökumppanille ainoastaan siinä tapauksessa, kun ostettu palvelu sisältää Sim Sport Oy:n alihankkijan ja yhteistyökumppanin kanssa yhteistyössä tehtävää työtä.

8. Rekisterin suojauksen periaate
Rekisterinpitäjän tietojärjestelmä ja tiedostot on suojattu yritystoiminnassa normaalisti käytössä olevilla teknisillä suojausmenetelmillä. Rekisterin käyttöoikeus edellyttää henkilökohtaista käyttäjätunnusta ja salasanaa, jotka myönnetään vain rekisterinpitäjän henkilökuntaan kuuluvalle, jonka asemaan ja tehtäviin mainittu käyttöoikeus liittyy. Rekisterinpitäjän tilojen osalta on käytössä kulunvalvonta.

______________________________